ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2023. годину:

Осигурање ученика

Дистрибуција оброка за ученике

Осигурање запослених

Набавка материјала за кречење

Набавка електроматеријала

Набавка водоинсталатерског материјала

Ангажовање стручног лица за заштиту од пожара

Ангажовање стручног лица за заштиту на раду

Набавка канцеларијског материјала

Набавка инвентара за одржавање хигијене

Набавка хемијских средстава за одржавање хигијене

Набавка осталог материјала за одржавање хигијене

Oсновна школа "Младост", Гандијева 99, 11070 Нови Београд