Rb. Prezime i ime učenika Razred Nagrada Nastavnik
*** OPŠTINSKA TAKMIČENJA ***
 
ENGLESKI JEZIK
1.
Una Miškovic
8/3 I
Korać Snežana
ITALIJANSKI JEZIK
1.
Jovana Pavićević
8/4
II
Vidojević Vesna
2.
Mikuljanac Željka
8/4
III
Vidojević Vesna
BIOLOGIJA
1.
Jevtić Marija
7/2
I
Pavlović Tanja
2.
Božović Katarina
7/3
II
Pavlović Tanja
3.
Bajković Jovan
7/1
II
Pavlović Tanja
4.
Katić Bojana
7/1
II
Pavlović Tanja
5.
Vujaklija Lidija
7/3
III
Pavlović Tanja
FIZIKA
1.
Radojević Ivana
6.
III
Lelas Nevenka
2.
Stamenković Milica
6.
III
Lelas Nevenka
3.
Mihajlo Marčetić
7/1 III
Rašeta Vera

FRANCUSKI

1.
Ivana Kovačević
8/1
II
Snežana Ivanović
GEOGRAFIJA
1. Crnoglavac Anđela 8/5 I Petrović Dubravka
2. Kovačević Petar 8/4 I Petrović Dubravka
3. Zoronjić Emil 8/4 III Petrović Dubravka
4. Milenković Aleksandar 8/4 III Petrović Dubravka
5. Bajković Jovan 7/1 I Mišković Nada
6. Orlović Miloš 7/2 II Mišković Nada
7. Jovanović Olivera

7/2

II Mišković Nada
SRPSKI JEZIK
1. Nikolić Jovana 5/4 I Minjović Dušica
2. Beković Valentina 5/4 I Minjović Dušica
3. Kovačević Petar

8/4

II Minjović Dušica
4. Helena De Jong 6. III Minjović Dušica
5. Božović Katarina

7/3

I Minjović Dušica
6. Gligorović Nataša 7/1 I Anđelić Marta
7. Vujić Sanja 7/2 II Minjović Dušica
8. Slavković Marija 5/4 II Minjović Dušica
9. Cekić Tamara 5/3 III Minjović Dušica
10. Vraneš Ema

7/2

III Minjović Dušica
HEMIJA
1. Droca Jovana 7/3 II Mucić Jelena
2. Vujić Sanja 7/2 II Rašeta Verica
3. Zoljić Mihajlo 7/3 III Mucić Jelena
MATEMATIKA
1. Isaković Marko 3. I Radivojević Adela
2. Marković Petar 3. II Vrečko Tanja
3. Stefanović Sara 3. III Trujkić Marija
4. Dželetović Jovana 3, II Vrečko Tanja
5. Jovanović Vladimir 4. I Marinković Marija
6. Stojić Aleksa 4. I Bursać Zorica
7. Ležaja Stevan 4. I Bursać Zorica
8. Đermanović Katarina 4. I Dešić Gordana
9. Šošić Milica 4. I Opalić Jelena
10. Čorović Anđela 4. I Marinković Marija
11. Anđelić Anđela 4. I Marinković Marija
12. Grbić Luka 4. II Bugarski Vesna
13. Gutović  Marko 4. II Bugarski Vesna
14. Stanić Andrea 4. II Dešić Gordana
15. Rajić Marija 4. II Bugarski Vesna
16. Nikolić Katarina 4. III Marinković Marija
17. Mrdalj Uroš 4. III Dešić Gordana
18. Matić Iva 4. III Bugarski Vesna
19. Ilić Andrija 4. III Bugarski Vesna
20. Dimitrijević Katarina 6. II Tojagić Dragana
21. Jovanović Mihailo 6. II Tojagić Dragana
22. Miškovic Una 8/2 II Janković Nevenka

FIZIČKO VASPITANJE - DVORANSKO ATLETSKO PREVENSTVO Novog Beograda

1. Mila Marinković 2. I Tomović Jasna
2. Katarina Nikolić 4. II Marija Marinković
3. Anđela Ilić 6. I Miloradović Vera
4. Drndarević Dragan 2. II Milunka Brkić
5. Sara Radovanović 6. II Miloradović Vera
6. Jana Vljarević 2. III Milojević Dragana
7. Vladimir Aničić 4. III Bugarski Vesna
8. Jelena Petković 4. III Bursać Zorica
9. Marko Savićević 5/2 III Filipović Ivana
10. Nikola Marinković 7/2 III Savković Borislav
FIZIČKO VASPITANJE - ATLETIKA
1. Eraković Nikola 6/5 I Filipović Ivana
2. Novaković Jovan 6/3 III Filipović Ivana
3. Savićević Marko 5/2 II Filipović Ivana
4. Ilić Anđela 6/1 III Filipović Ivana
5. Radojević Ivana 6/1 III Filipović Ivana
6. Stamenković Milica 6/2 III Filipović Ivana
7. Tadić Anja 8/3 I Filipović Ivana
8. Janković Janko 8/2 III Filipović Ivana
9. Đurić Nina 8/3 I Filipović Ivana
10. Ilić Nemanja 8/1 II Filipović Ivana
11. Olujić David 8/1 III Filipović Ivana
12. Štafeta 5-6 razreda   II Filipović Ivana
13. Štafeta 7-8 razreda   II Filipović Ivana
LIKOVNA KULTURA
Dečja karikatura "Mali Pjer"
1. Pejić Aleksa 5/1 I Fabjanović Vanja
2. Petrović Maša 5/3 I Fabjanović Vanja
3. Samardžić Viktorija 5/3 I Fabjanović Vanja
4.

Kostić Nina

5/3 I Fabjanović Vanja
Opštinsko takmičenje članova likovnih sekcija
5. Bojović Ljupka 5/1 II Fabjanović Vanja
6. Stojić Dejana 8/5 II Fabjanović Vanja
7. Marković Petar 3/2 II Tanja Vrečko
"U susret Uskrsu"
8. Bilanović Tijana 5/2 I Fabjanović Vanja
9. Vujaklija Lidija 7/3 I Fabjanović Vanja
10. Stojić Dejana 8/5 I Fabjanović Vanja
11. Veljić Ana 6/5 I Fabjanović Vanja

*** GRADSKA TAKMIČENJA ***

BIOLOGIJA
1.
Božović Katarina
7/3
III
Pavlović Tanja
SRPSKI JEZIK
1. Božović Katarina

7/3

II Minjović Dušica
2. Nikolić Jovana 5/4 II Minjović Dušica
3. Vraneš Ema

7/2

III Minjović Dušica
4. Gligorović Nataša 7/1 III Anđelić Marta
GEOGRAFIJA
1. Kovačević Petar 8/4 I Petrović Dubravka
2. Bajković Jovan 7/1 II Mišković Nada
3. Jovanović Olivera 7/2 II Mišković Nada
4. Orlović Miloš

7/2

III Mišković Nada
MATEMATIKA
1. Dimitrijević Katarina 6. I Tojagić Dragana
PLIVANJE - kraul
1. Canić Nikolina 2/2 II  
FIZIČKO VASPITANJE - GIMNASTIKA
1. Vasić Luka 5/1 I Savković Borislav
2. Ramadanović Damir 5/2
3.

Vanić Uroš

5/4
4. Cvjetan Miroslav 5/4

*** REPUBLIČKA TAKMIČENJA ***

FIZIČKO VASPITANJE - GIMNASTIKA
1. Vasić Luka 5/1 I Savković Borislav
2. Ramadanović Damir 5/2
3.

Vanić Uroš

5/4
4. Cvjetan Miroslav 5/4
MATEMATIKA
1. Dimitrijević Katarina 6/2 II Tojagić Dragana