Primeri dobre prakse...

Od dramske sekcije do pozornice

Istraživači u akciji

Pušenje ili zdravlje, odlučite sami

Poligon spretnosti

Radujmo se snegu

Zanimanja roditelja

Kviz - Prepoznajemo delo i pisca, prezentacija

Kviz - Prepoznajemo delo i pisca, takmičenje

Zamišljeno putovanje u svemir

Duga - igra svetlosti i vode

Rad sa slabovidom decom u razrednoj nastavi

Čistoća je pola zdravlja

Elektronski omotač

Energetski nivoi

Uspešan roditelj - dobar vaspitač

Zdrava ishrana - zdrav život

Gimnastika - kolut napred

Sabiranje jednocifrenih brojeva sa prelazom preko 10

Muzička kultura - obrada pesme po sluhu