O nama...

Uslovi sredine u kojoj škola radi...

Realizujući raznolike aktivnosti u okviru kulturne i javne delatnosti, škola ispunjava i kulturne uslove za razvoj učenika i njihovu afirmaciju u tom smislu. Socijalni status škole je zadovoljavajući.
Ekološka svest se razvija kod učenika redovnom realizacijom ekoloških programa i aktivnosti na očuvanju i zaštiti školske sredine, tako da škola zadovoljava sve ekološke uslove za odvijanje nastavnih i vannastavnih aktivnosti.

HIMNA DRŽAVE sa nastupa u Pragu...

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Redovna nastava:
Pre podne u 8:00 časova, i posle podne u 13:45 časova .
Posle prvog, četvrtog i petog časa odmori su po 5 minuta,
posle drugog časa 20 minuta, a posle trećeg časa 10 minuta .
Promena smene vršiće se se sedmično.

PRE  PODNE

POSLE  PODNE

1.

08:00  –  08:45

1.

13:45  –  14:30

2.

08:50  –  09:35

2.

14:35  –  15:20

odmor  20 min

odmor  20 min

3.

09:55  –  10:40

3.

15:40  –  16:25

odmor  10 min

odmor  10 min

4.

10:50  –  11:35

4.

16:35  –  17:20

5.

11:40  –  12:25

5.

17:25  –  18:10

6.

12:30  –  13:15

6.

18:15  –  19:00


Biblioteka, radno vreme:
ponedeljak, sreda i petak od 8,00 do 15,00 časova
utorak i četvrtak od 13,00 do 18,30 časova

Uslovi rada...

Škola radi sa šest odeljenja produženog boravka ,tri u prvom i tri u drugom razredu.
Od ostlih vidova vaspitno obrazovnog rada organizovanih na nivou škole postoji „Mala škola“, koja je započela rad po odobrenju Ministarstva prosvete i radi u dve grupe.
Škola raspolaže sa 19 učionica, kabinetima za muzičku i likovnu kulturu, srpski jezik, strane jezike, istoriju, gografiju, informatiku, biologiju, hemiju, fiziku, matematiku, radionice tehničkog, fiskulturnim salama, bibliiotekom i čitaonicom, 9 pripremnih kabineta, zubnom ambulantom, kuhinjom, trpezarijom, zbornicom, Malom školom, kancelarijama za psihologa, pedagoga, sekretara, računovodstvo, direktora.

Raspored nastavnih prostorija:
• prizemlje:
- radionica TO sa ostavom
- mala i velika fiskulturna sala
- 4 učionice za mlađe razrede
- Kabinet pedagoga
- Informatički kabinet

• Prvi sprat:
- Kabinet za engleski jezik
- 2 Kabineta za srpski jezik sa pripremnom prostorijom
- 2 Kabineta za matematiku sa pripremnom prostorijom
- Kabinet za istoriju sa pripremnim prostorijom
- Kabinet za geografiju sa pripremnim prostorijom
- Kabinet za biologiju sa pripremnim prostorijom
- Kabinet za likovnu kulturu
- Kabinet za muzičku kulturu
- Kabinet za fiziku – hemiju sa pripremnom prostorijom
- Kabinet za psihologa
- Učionica za mlađe razrede

• Drugi sprat - 10 učionica mlađih razreda:
- Učionica 56 - (IV-3; III-3)
- Učionica 57 - (III-2; IV-4)
- Učionica 58 - (I-4; II-4)
- Učionica 61 - (II-3; I-5)
- Učionica 62 - (II-2)
- Učionica 59 - (III-4; IV-5)
- Učionica 65 - (III-1, IV-2)
- Učionica 68 - (IV-1, III-5)
- Učionica 69 -predškolsko

Prostorno i uslovno omogućavaju funkcionalnu organizaciju rada po specijalizovanim učionicama, po razredima i predmetima i u razrednoj i u predmetnoj nastavi. Prostorije ispunjavaju estetski i zdravstveno - higijenski normativ. Školsko okruženje i zgrada doprinose stvaranju bezbednog, prijatnog i stimulativnog ambijenta.
Škola raspolaže atletskom tartan stazom u dužini od 80 m.

Produženi boravak
Za produženi boravak ustanovljen je sledeći ritam radnog dana:
6.00 - 7.30 – prijem učenika,rekreacija
7.30 - 8.00 - doručak
8.00 - 11.40 – časovi redovne nastave
11.40 - 12.00 – priprema za ručak
12.00 - 12.30 - ručak
12.30 - 14.00 – rekreacija, šetnja, igra
14.00 - 15.00 –samostalni rad, časovi učenja
15.00 - 17.00 – aktivnosti u slobodnom vreme