Календар...

        Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.
        Прво полугодиште почиње у среду, 1. септембра 2021. године, а завршава се у петак, 30. децембра 2021. године.
        Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2022. године.
        Друго полугодиште завршава се у уторак, 7. јуна 2022. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 21. јуна 2022. године за ученике од првог до седмог разреда.
        У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.
        Јесењи распуст почиње у четвртак, 11. новембра 2021. године и траје до понедељка 13. новембра 2021. године.
        Зимски распуст почиње 31. децемра 2021. године и завршава се 24. јануара 2022. године.
        Пролећни распуст почиње у петак, 22. априла 2022. године, а завршава се у среду 4. маја 2022. године.
        За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у уторак, 21. јуна 2022. године, а завршава се 31. августа 2022. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се 31. августа 2022. године.

Парна смена почиње пре подне од 8.00 сати, а непарна смена по подне од 14.00. сати.
• 27.01.2022. је Свети Сава
Пробни и завршни испит:
        Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 25. март 2022. године и у суботу 26. марта 2022. године, а завршни испит у среду 22. јуна 2022. године, четвртак 23. јуна 2022. године и петак 24. јуна 2022. године.

Kalendar za školsku 2021/2022...