Kalendar...

        Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.
        Прво полугодиште почиње у петак, 1. септембра 2017. године, а завршава се у среду, 31. јануара 2018. године.
        Друго полугодиште почиње у понедељак, 12. фебруара 2018. године.
        Друго полугодиште завршава се у четвртак, 31 маја 2018. године за ученике осмог разреда, односно у четвртак, 14. јуна 2018. године за ученике од првог до седмог разреда.
        У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.
        Јесењи распуст почиње у четвртак, 9. новембра 2017. године, а завршава се у петак, 10. новембра 2017. године.
        Зимски распуст има два дела – први део почиње у среду, 3. јануара 2018. године, а завршава се у понедељак, 8. јануара 2018. године, а други део почиње у четвртак, 1. фебруара 2018. године, а завршава се у петак, 9. фебруара 2018. године.
        Пролећни распуст почиње у понедељак, 2. априла 2018. године, а завршава се у понедељак, 9. априла 2018. године.
        За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у петак, 15. јуна 2018. године, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године.

Парна смена почиње пре подне од 8.00 часова, а непарна смена по подне од 14.00. часова.
• 16.05.2018. је прослава дана школе
• 27.01.2018. је Свети Сава - тог дана ће бити одржана приредба

Наставне суботе:
Наставна субота је планирана за 4. новембар 2017. године по распореду од среде.

Пробни и завршни испит:
        Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испиту петак, 13. априла 2018. године и у суботу, 14. априла 2018. године, а завршни испит у понедељак, 18. јуна 2018. године, уторак, 19. јуна 2018. године и среду, 20. јуна 2018. године.

Колективна отворена врата:
        Поред појединачних недељних термина за отворена врата сваког наставника понаособ организујемо и Колективна отворена врата када ће родитељи имати прилику да разговарају са свим предметним наставницима од 19 до 20 часова:
•11. октобра 2017. године
•13. децембра 2017. године
•15. марта 2018. године
•19. априла 2018. године
•23. маја 2018. године

Отворени дани школе:
•Понедељак, 16. октобра 2017. године
•Уторак , 14. новембар 2017. године
•Среда, 20. децембар 2017. године
•Четвртак, 22. март 2018. године
•Петак, 20. април 2018. године

Kalendar za školsku 2017/2018...