ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2022. годину:

Поправка врата

Набавка лаптоп рачунара

Набавка школског намештаја

Осигурање ученика

Набавка инвалидског помагала

Дистрибуција дневних оброка за ученике

Организација путовања - екскурзије

Осигурање запослених

Набавка алата и ситног инвентара

Набавка материјала за кречење

Остале штампарске услуге

Набавка електроматеријала

Набавка водоинсталатерског материјала

Ангажовање стручног лица за безбедност и заштиту на раду

Набавка канцеларијског материјала

Набавка хемијских средстава за одржавање хигијене

Набавка осталог материјала за одржавање хигијене

Oсновна школа "Младост", Гандијева 99, 11070 Нови Београд