ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2021. годину:

Завршни рачун

Финансијски план

Израда пројекта за замену пода у фискултурној сали

Осигурање ученика

Дистрибуција дневног оброка

Набавка школског намештаја

Радови - поправка подова

Опрема за наставу физичког васпитања

Набавка школског намештаја

Осигурање запослених

Мултимедијални интерактивни систем

Набавка рачунара

Набавка водоводног материјала

Набавка материјала за кречење

Стручно лице за БЗР

Остали материјал за одржавање хигијене

Инвентар за одржавање хигијене

Алат и инвентар

Електроматеријал

Канцеларијски материјал

Набавка хемијских средстава за одржавање хигијене

Oсновна школа "Младост", Гандијева 99, 11070 Нови Београд