ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2021. годину:

Набавка водоводног материјалаР

Набавка материјала за кречење

Стручно лице за БЗР

Остали материјал за одржавање хигијене

Инвентар за одржавање хигијене

Алат и инвентар

Електроматеријал

Канцеларијски материјал

Набавка хемијских средстава за одржавање хигијене

Oсновна школа "Младост", Гандијева 99, 11070 Нови Београд