ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2020. годину:

Годишњи извештај

Електричнa енергија

Опрема за јавну безбедност

План јавних набавки

Набавка рачунара<

Осигурање ученика

Достављање припремљених дневних оброка за ученике

Замена осветљења

Набавка електроматеријала

Зидарски радови

Грађевински радови

Услуге мониторинга

Сервисирање и допуна техничке заштите

Испитивање громобранских и електричних инсталација

Штампарске услуге

Набавка хемијских средстава за одржавање хигијене

Спољна контрола кухиње

Инвентар за чишћење

Набавка алата и ситног инвентара

Набавка осталог материјала за одржавање хигијене

Набавка материјала за кречење

Nabavka vodoinstalaterskog materijala

Nabavka usluge obezbeđenja imovine i lica

Nabavka kancelarijskog materijala

Oсновна школа "Младост", Гандијева 99, 11070 Нови Београд