JAVNE NABAVKE ZA 2014. godinu:


Javna nabavka 03/14 - ELEKTRIČNA ENERGIJA

Javna nabavka 06/14
- ELEKTRIČNA ENERGIJA
* Poziv

* Izmena konkursne dokumentacije
* Pitanje i odgovor

Javna nabavka 07/14 - OBEZBEĐENJE
* Poziv
* Pitanja i odgovori...

Javna nabavka 08/14 - OBROK
* Poziv
* Izmena konkursne dokumentacije
* Pitanje i odgovor...

Javna nabavka 10/14 - EKSKURZIJE
* Poziv

Javna nabavka 11/14 - NASTAVA U PRIRODI ZA I i II razred
* Poziv
* Izmena konkursne dokumentacije
* Pitanja i odgovori...
* Pitanja i odgovori...
* Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za nastavu u prirodi prvi razred...

Javna nabavka 12/14 - NASTAVA U PRIRODI ZA III i IV razred* Poziv
* Izmena konkursne dokumentacije
* Pitanja i odgovori...
* Pitanja i odgovori 3. razred...
* Pitanja i odgovori...

 

Osnovna škola "Mladost", Gandijeva 99, 11070 Novi Beograd